Description: Fleur HD:Users:Fleur:Desktop:NSP:Logo NSP:Logo NSP.jpg

Doel:

De Nederlandse Stichting Pijnbestrijding, opgericht in 1987,  heeft tot doel onderzoeken te financieren, welke zijn gericht op het verhelpen van chronische pijn. Sinds de uitvinding van Pulsed Radiofrequency (PRF) in 1998 staat het onderzoek naar deze vorm van behandeling daarbij centraal.

PRF werd aanvankelijk gebruikt als vervanging van de “klassieke” radiofrequentie bij de behandeling van zenuwen. Later bleek dat de methode ook werkzaam kan zijn bij pijn uitgaande van gewrichten en pezen. 

De nieuwste ontwikkeling is de intraveneuze toepassing van Pulsed Radiofrequency (ivPRF) bij aandoeningen die samenhangen met een verstoorde functie van het immuunsysteem, zoals bijvoorbeeld COPD, chronische infecties (bijv. Herpes en sinusitis) en sommige psychische stoornissen. Ook kanker hoort in dit rijtje thuis, maar het onderzoek daarnaar staat nog in de kinderschoenen.

 

Voorbeelden van gefinancierde onderzoeken:

Š       Pulsed Radiofrequency on DRG decreases hyperalgesia and improves morphine effect in neuropathic rats
Uitgevoerd in 2005 door Hopitaux Universitaires de Geneve (HUG) o.l.v. Prof. Dr. Alex Cahana

Š       Pilot research into the basic working mechanism of Pulsed Radiofrequency on cellular function and membranes of neurons and immune cells
Uitgevoerd in 2010 door Fytagoras o.l.v. Prof. Dr. Bert van Duijn

Š       PRF effecten op cellen uit het immuunsysteem
Uitgevoerd in 2012 door Fytagoras o.l.v. Prof. Dr. Bert van Duijn

Wie:

Š       Prof. Dr. M.E. Sluijter (bestuurder)
Emeritus Hoogleraar Pijnbestrijding Academisch Ziekenhuis Maastricht
Momenteel werkzaam in het Schweizer Paraplegiker Zentrum in Nottwil, Zwitserland

Š       Fleur M. Sluijter LLM MBA (secretaris / penningmeester)
Ondernemer. Oprichter van ondermeer UToPS BV; een onderneming dat zich richt op het versnellen van groei van planten en het kiemproces van plantenzaden door de toepassing van PRF (
www.utops.eu)

 

Bijdragen

Bijdragen zijn zeer welkom. Alle kleine beetjes helpen en met iedere gift zijn we blij.
Het rekeningnummer van de Nederlandse Stichting Pijnbestrijding is: 54.49.14.619

Het vermogen van de Nederlandse Stichting wordt uitsluitend besteed aan wetenschappelijk onderzoek.
Bestuurders ontvangen -direct of indirect- geen gelden van de Stichting.

Contact:
Wij zijn het beste bereikbaar via e-mail: fleur@stichting-pijnbestrijding.nl
Graag uw naam en adres vermelden.